අපව අමතන්න

අපව අමතන්න

lxwm

සීමාසහිත ෂැංහයි පී ඇන්ඩ් Q ලයිටින් සමාගම.

දුරකථන:+86 2166057753

දුරකථන:+86 18855976696

විද්යුත් තැපෑල: info@pnqlighting.com

අංක 11 ගොඩනැගිල්ල • නැත. 8 හේනිං මාවත • හේනිං, ජියැක්සිං • 314400 චීනය

අප සමඟ වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න